Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 4 (SGK lớp 10 trang 73)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung: địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học