Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

May mỗi bộ quần áo hết 3,8m vải. Hỏi có 250m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải ?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Ta có: 250 : 3,8 = 65 dư 3

Vậy 250m vải may được nhiều nhất 65 bộ quần áo còn thừa 3m vải.

Đáp số: 65 bộ quần áo, 3m vải dư

Các câu hỏi cùng bài học