Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3. trang 85 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Tại sao sông ngòi Trung bộ có đặc điểm trên:

Hướng dẫn giải

– Lãnh thổ Trung Bộ kéo dài, hẹp ngang, đồi núi ăn ra sát biển nên sông ngòi ở đây thường ngắn và dốc. Khi có mưa và bão lớn, lũ các sông lên rất nhanh và đột ngột.

– Ở Trung Bộ, mùa mưa lệch hẳn về thu đông, nên mùa lũ tập trung vào các tháng cuối năm.

– Một số sông lớn ở Trung Bộ: sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba (Đà Rằng).

Các câu hỏi cùng bài học