Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 83 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ sự phân bố của các tộc người bản địa châu Mĩ và hoạt động kinh tế chính của họ

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học