Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 79 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 32.2. Lược đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ, tr. 118 SGK. hãy hoàn thành bảng tổng kết dưới đây:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học