Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Khoanh vào chữ đặt dưới hình có diện tích khác với diện tích của ba hình còn lại:

Hướng dẫn giải

Diện tích các hình :

Hình A : 4,5 ⨯ 4,5 = 20,25cm2

Hình B : 9 ⨯ 6,3 = 56,7cm2

Hình C : 9 ⨯ 12,6 : 2 = 56,7 cm2

Hình D : 13,5 ⨯ 8,4 : 2 = 56,7cm2

Vậy khoanh vào hình A.

Các câu hỏi cùng bài học