Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 69 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy đánh dấu X vào ô vuông ý trả lời đúng :

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là :

a) hạn hán kéo dài nhiều năm

b) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ

c) còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục)

d) năng suất và sản lượng cây trồng thấp

Hướng dẫn giải

Khó khăn tự nhiên trong sản xuất nông nghiệp ở châu Phi là :

Các ý đúng : 

a) hạn hán kéo dài nhiều năm (Đ)

b) kĩ thuật sản xuất còn lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ (Đ)

c) còn tồn tại hình thức sản xuất đốt rừng làm nương rẫy (trồng trọt du canh) và chăn nuôi theo hình thức chăn thả (du mục) (Đ)

Các câu hỏi cùng bài học