Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (trang 68 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đọc bảng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài …. km.

b)Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài ….km.

c) Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài ….km.

 

Hướng dẫn giải

a)Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Huế dài 688km.

b)Quãng đường xe lửa từ Hà nội đến Đà Nẵng dài 791km.

c)Quãng đường xe lửa từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 935km. 

Các câu hỏi cùng bài học