Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 59 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào lược đồ thành phố Huế trong SGK, em hãy cho biết nếu đi từ điện Hòn Chén xuôi theo dòng sông Huơng ra biển, chúng ta có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng nào?

Hướng dẫn giải

Nếu đi từ điện Hòn Chén xuôi theo dòng sông Hương ra biển, chúng ta có thể tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng sau: Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ, Kinh Thành Huế, nhà lưu niệm Bắc Hồ, Thành Hóa Châu.

Các câu hỏi cùng bài học