Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành các sơ đồ dưới đây :

a) 

b,

Hướng dẫn giải

a,

b,

 

Các câu hỏi cùng bài học