Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

a)  Các vòng đai nhiệt trên Trái Đất

b)  Các đai khí áp trên Trái Đất

c)  Các đới khí hậu trên Trái Đất

Hướng dẫn giải

a)      Các vòng đai nhiệt trên Trái Đất                

- Vòng đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20°Ccủa hai bán cầu (khoảng giữa hai vĩ tuyến 30°B và 30°N).

- Hai vòng đai ôn hòa ở hai bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm +20°C và đường đẳng nhiệt +10°C của tháng nóng nhất.

- Hai vòng đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của hai bán cầu, nằm giữa đường đẳng nhiệt +10°C và 0°C của tháng nóng nhất.

- Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm đều dưới 0°C.

b) Các vòng đai khí áp trên Trái Đất

- Áp cao ở 2 cực 

- 2 Áp thấp ôn đới 

- 2 Áp cao chí tuyến 

- 1 Áp thấp xích đạo 

c) Các đới khí hậu trên Trái Đất

Xích đạo.

Cận xích đạo

Nhiệt đới

 Cận nhiệt

 Ôn đới

 Cận cực

 Cực.

Các câu hỏi cùng bài học