Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 54, 55 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết  khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở  bao nhiêu tấn thiết bị thay thế ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế  khối lượng hàng

Thiết bị thay thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà vũ trụ chở là:

4 \(\times\) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Các câu hỏi cùng bài học