Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (trang 44 SBT Toán 2 tập 2)

Lý thuyết

Câu hỏi

a)Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b)Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

 

                                          Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a,

b,

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

                  3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

                              Đáp số : 12cm

Các câu hỏi cùng bài học