Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3. trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002, Ư 52 SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học