Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 43 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết :

Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng đất nào, những địa phương nào ?

Hướng dẫn giải

Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ như : Pleiku, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Nai...

Các câu hỏi cùng bài học