Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 42 Sách bài tập (SBT) Địa lí 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chọn ý trả lời đúng

Khó khăn tự nhiên nào dưới đây không phải của LB Nga ?

A. Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.

B. Không có đồng bằng lớn.

C. Nhiều vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá hoặc khô hạn).

D. Tài nguyên phong phú nhưng phân bố ở những nơi khó khai thác, khó vận chuyển.

Hướng dẫn giải

Chọn B. Không có đồng bằng lớn.

Các câu hỏi cùng bài học