Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Hướng dẫn giải

Bài giải

Diện tích một mặt hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ nhất là 3 cm vì:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích một mặt hình lập phương :

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ hai là 6 cm vì:

6 x 6 = 36 (cm2)

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp cạnh hình lập phương thứ nhất số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Đáp số : 2 lần

Các câu hỏi cùng bài học