Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 19 Vở bài tập Địa lí 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 1, 2, 3 trang 84 SGK rồi điền từ vào chỗ trống cho phù hợp.

Ở Tây Nguyên, nam thường ……………, nữ thường ………….. Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều ………. Gái trai đều thích mang đồ trang sức bằng kim loại.

Hướng dẫn giải

Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy. Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc. Gái trai đều thích mang đồ trang sức bằng kim loại.

Các câu hỏi cùng bài học