Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 13 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Sàn diễn của một rạp xiếc dạng hình tròn có bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Hướng dẫn giải

Bài giải

Diện tích của sàn diễn là :

6,5 ⨯ 6,5 ⨯ 3,14 = 132,665 (m2)

Đáp số : 132,665m2

Các câu hỏi cùng bài học