Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 121 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Em hãy :

a) Giải thích nguyên nhân giảm sút của các ngành công nghiệp truyền thống ở châu Âu

b) Giải thích tại sao các ngành công nghiệp mới phát triển

Hướng dẫn giải

a) Nguyên nhân giảm sút của các ngành công nghiệp truyền thống ở châu Âu : Do cạnh tranh của các nước và lãnh thổ công nghiệp mới

b) Các ngành công nghiệp mới phát triển vì : do liên kết với các viện và các trường đại học, do hợp tác rộng rãi giữa các nước châu Âu.

Các câu hỏi cùng bài học