Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 113 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một ô tô cứ đi được 100km thì tiêu thụ hết 15l xăng. Hỏi ô tô đó đã đi được 80km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

100km : tiêu thụ 15l

80km : tiêu thụ? l

Bài giải

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 1km là :

15 : 100 = 0,15 (l)

Số lít xăng ô tô tiêu thụ trong 80km là :

0,15 ⨯ 80 = 12 (l)

Đáp số : 12l

Các câu hỏi cùng bài học