Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 111 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một khối kim loại có thể tích 4,5cm3 cân nặng 31,5g. Hỏi khối kim loại cùng chất đó có thể tích 5,4cm3 cân nặng bao nhiêu gam ?

Hướng dẫn giải

Tóm tắt

“Dạng toán về quan hệ tỉ lệ” hai cách giải là rút về đơn vị hoặc bằng tỉ số.

Thể tích 4,5cm3 ⟶ nặng 31,5g

Thể tích 5,4cm3 ⟶ nặng ?g

Bài giải

Khối kim loại 1cm3 nặng là :

31,5 : 4,5 = 7 (g)

Khối kim loại 5,4cm3 nặng là :

7 ⨯ 5,4 = 37,8 (g)

Đáp số : 37,8g

Các câu hỏi cùng bài học