Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Bánh xe bé của một đầu máy xe lửa có đường kính là 1,2m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt:

Bài giải

Chu vi bánh xe là :

1,2 ⨯ 3,14 = 3,768 (m)

Đáp số : 3,768m

Các câu hỏi cùng bài học