Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3. trang 10 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối ô chữ bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học