Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 52)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Em hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng?

Hướng dẫn giải

Dác

Ròng

Sự khác nhau cơ bản

Là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoải, gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muỗi khoáng.

Là lớp màu thẫm. rắn chắc hơn dác. nằm ở phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày có chức năng nâng đỡ.


Các câu hỏi cùng bài học