Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 45)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Có mấy loại thân? Kể tên một số cây có những loại thân đó?

Hướng dẫn giải

Có 3 loại thân: Thân cứng, thân leo, thân bò
+ Thân gỗ: cứng, cao, có cành(bàng, phượng,...)
+ Thân cột: cứng, cao, không cành(cau, dừa,...)
+ Thân cỏ: thấp, mềm, yếu(đậu, hành,...)

Các câu hỏi cùng bài học