Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 31)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Thế nào là bón phân hợp lí, vai trò cảu biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và môi trường?

Hướng dẫn giải

Bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điểm di truyền của giống, loài cây, theo pha sinh trưởng và phát triển, theo đặc điểm địa lí, hóa lí của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng.

Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất. Chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ô nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe của con người.


 

Các câu hỏi cùng bài học