Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 25)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em có nhận xét gì về nếp sống văn hoá nơi gia đình em ở? Lấy một vài ví dụ về những việc mà theo em là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá và ngược lại.

Hướng dẫn giải

Nơi em ở là khu tập thể trung tâm thành phố, các hộ gia đình đều được công nhận là gia đình văn hóa, mọi người đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, chia xẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn. Động viên nhau thực hiện nếp sống văn minh như:

- Giữ vệ sinh chung, không vất rác bừa bãi;

- Không mê tín dị đoan;

- Treo cờ Tổ quốc nhân dịp những ngày lễ lớn;

- Giữ gìn trật tự trị an trong khu tập thể;

- Động viên con, em thi đua học tập tốt, làm tốt nghĩa vụ quân sự khi có lệnh nhập ngũ...

- Không to tiếng với nhau khi có sự xích mích giữa các gia đình...

- Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch.

Các câu hỏi cùng bài học