Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học