Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 159)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Hướng dẫn giải

  • Ngăn chặn phá rừng
  • Hạn chế khai thác thực vật quý hiếm
  • Xây dựng vườn thực vật, vườn Quốc gia, các khu bảo tồn
  • Cấm buôn bán và xuất khẩu các laoị quý hiếm
  • Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng

Các câu hỏi cùng bài học