Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 150)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3*: Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với các động vật khác trong lớp Thú.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện : Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp Thú. Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn). Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).

Các câu hỏi cùng bài học