Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 134)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Hãy tìm thêm vài ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác loài. Trong ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

Hướng dẫn giải

Quan hệ đối địch: – Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa. – Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suất vườn dừa giảm. Quan hệ hỗ trợ: • Trong vườn xen canh dừa và chuối. Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất ở gốc dừa

Các câu hỏi cùng bài học