Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết công thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo.

Hướng dẫn giải

Động năng của con lắc lò xo:

Wđ = 1/2 mv2 ( m là khối lượng của vật)

Thế năng của con lắc lò xo (mốc thế năng ở vị trí cân bằng):

Wt = 1/2kx2 (x là li độ của vật m)

Cơ năng của con lắc lò xo:

W = 1/2 mv2 + 1/2kx2 hay W = 1/2kA2 = 1/2mω2A2

= hằng số

Khi con lắc dao động điều hòa thì cơ năng của con lắc được bảo toàn. Nó chỉ biến đổi từ dạng thế năng sang động năng và ngược lại.

Các câu hỏi cùng bài học