Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 111)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng, vật nuôi ở Việt Nam là ở lĩnh vực nào?

Hướng dẫn giải

Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giông cây trồng hoậc vật nuôi ở nước ta là lĩnh vực chọn giống lúa, ngô, còn trong chọn giống vật nuôi là chọn giống ưu thế lai ở lợn và gà.Các câu hỏi cùng bài học