Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 109)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3*: Sau khi học xong bài này có banh nói rằng: hạt lạc gồm có ba phần vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Theo em câu nói của bạn có chính xác không? Tại sao?

Hướng dẫn giải

Bạn ấy nói đúng vì:

Cây Hai lá mầm là những cây phôi của hạt có hai lá mầm.Ví dụ:cây đỗ đen,cây lạc,cây bưởi,cây cam,....

Cây Một lá mầm là những cây phôi của hạt có một lá mầm.Ví dụ:cây lúa,cây ngô,cây kê,....

Vậy bạn ấy nói đúng.

Các câu hỏi cùng bài học