Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK trang 104)

Lý thuyết

Câu hỏi

Câu 3: Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Hướng dẫn giải

Ứng động sinh trưởng của hoa phụ thuộc vào kiểu cấu trúc hình dẹt (lưng-bụng) của cánh hoa: do sự sinh trưởng không đều tại mặt trên và mặt dưới của cánh hoa
Như vậy, sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng là quang ứng động và cánh hoa là cơ quan có ứng động sinh trưởng.

Các câu hỏi cùng bài học