Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 8 trang 45)

Lý thuyết

Câu hỏi

Mâu thuẫn đó đã chi phối chính sách đối ngoại của các nước đế quốc như thế nào?

Hướng dẫn giải

Mâu thuẫn đó là làm cho các nước đế quốc thi hành chính sách ngoại giao hiếu chiến, xâm lược, tích cực chạy đua vũ trang, tuyên truyền tư tưởng; bạo lực, chuẩn bị chiến tranh thế giới chia lại thị trường.

Các câu hỏi cùng bài học