Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 7 trang 116)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao nghệ thuật dân gian thời kì này phát triển cao?

Hướng dẫn giải

Các bạn là học sinh và cần trả lời câu hỏi một cách rõ ràng, cụ thể, chứ không phải là người đưa ra lời gợi ý nhé.

Các câu hỏi cùng bài học