Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 6 trang 77)

Lý thuyết

Câu hỏi

Những cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó.

Hướng dẫn giải

Các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc:

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248

Khởi nghĩa Lý Bí năm 542 - 602

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan đầu thế kỉ XII

Khởi nghĩa Phùng Hưng trong khoảng những năm 776 - 791

Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ năm 905

Khởi nghĩa Ngô Quyền năm 938

Ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa:Thể hiện tinh thần đầu tranh, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong việc giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Các câu hỏi cùng bài học