Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3 (SGK lớp 6 trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Hướng dẫn giải

Công cụ bằng kim loại có tác dụng :
- Diện tích đất trồng trọt và năng suất lao động không ngừng được mở rộng và tăng cao.
- Con người từ đây có thể làm ra một lượng sản phẩm không chỉ đủ nuôi sống mình mà còn dư thừa.

Các câu hỏi cùng bài học