Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3.b trang 74 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Thuỷ chế (chế độ chảy) của một con sông là

a)   lượng nước chảy qua mặt cắt ngang của con sông.

b)   lưu lượng của con sông và nguồn cung cấp nước thường xuyên cho hệ thống sông.

c)   lưu lượng nước thay đổi theo mùa cạn hoặc thay đổi trong mùa khô.

d)   nhịp điệu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm.

Hướng dẫn giải

Chọn ý d)

Các câu hỏi cùng bài học