Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 3.a trang 46 Sách bài tập (SBT) Địa lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu các cách phân loại núi sau :

-    Phân loại theo độ cao : 

-     Phân loại theo thời gian hình thành : 

Hướng dẫn giải

-    Phân loại theo độ cao : 

+ Núi thấp : dưới 1000m

+ Núi trung bình : từ 1000m-2000m

+ Núi cao : từ 2000m trở lên

-     Phân loại theo thời gian hình thành : 

+ Núi già : đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng

+ Núi trẻ : đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu

Các câu hỏi cùng bài học