Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 92 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy chọn các cụm từ cho sẵn dưới đây để sắp xếp vào các ô trong sơ đồ cho sẵn sao cho hợp lí.

-  Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh.

-  Diện tích rạn san hô và độ phủ san hô sống ngày càng giảm.

-  Nguồn lợi hải sản giảm sút đáng kể:

+ Một số loài sinh vật biển có thể bị đe doạ tuyệt chủng.

+ Nhiều loại hải sản đang giảm về mức độ tập trung...

-  Ô nhiễm môi trường biển do dầu và rác thải.

-  Tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.

-  Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ.

-  Bảo vệ và đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn.

-  Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

-  Phòng chống ô nhiễm biển.

-  Cấm khai thác san hô

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học