Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính

a) \(5 + {3 \over 5} = ....\)

b) \(10 - {9 \over {16}} = .....\)

c) \({2 \over 3} - ({1 \over 6} + {1 \over 8}) = .....\)

Hướng dẫn giải

a) \(5 + {3 \over 5} = {5 \over 1} + {3 \over 5} = {{5 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{25 + 3} \over 5} = {{28} \over 5}\)

b) \(10 - {9 \over {16}} = {{10} \over 1} - {9 \over {16}} = {{10 \times 16} \over {1 \times 16}} - {9 \over {16}} = {{160 - 9} \over {16}} = {{151} \over {16}}\)

Các câu hỏi cùng bài học