Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 9 Vở bài tập Lịch sử 4

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát lược đồ khu di tích Cổ Loa:

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

Thành Cổ Loa có dạng

☐ Hình

☐ Hình vuông

☐ Hình thang

☐ Hình xoáy trôn ốc

Hướng dẫn giải

☒ Hình xoáy trôn ốc

Các câu hỏi cùng bài học