Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội khu vực Nam Phi.

Hướng dẫn giải

- Dân cư khu vực Nam Phi thuộc chủng tộ Nê-gro-ít, Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và người lai.

- Phần lớn theo đạo Thiên chúa

- Các nước ở khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch nhanh (Phát triển nhất là CH Nam Phi)

Các câu hỏi cùng bài học