Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 72 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

Hướng dẫn giải

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc) :

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy :

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ

Các câu hỏi cùng bài học