Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 70 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

 

 

 

 

 

Số lớn

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Hiệu

23

18

56

123

108

Tỉ số

2 : 3

3 : 5

3 : 7

5 : 2

7 : 3

Số bé

46

27

42

82

81

Số lớn

69

45

98

205

189

Các câu hỏi cùng bài học