Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 trang 70 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúng

Hướng dẫn giải

Nối các ý ở cột A với các ý (a), (b), (c), (d) ở cột B

Các câu hỏi cùng bài học