Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu 2 (trang 69 SBT Toán 2 tập 2)